WEBSHOP DOCUMENT HERROEPING

Adres:

Rijselstraat 46

8930, Menen

 

Telefoon:

056/51.21.76

 

Email:

info@vereecke.info

 

Beste,

 

U hebt 14 dagen de tijd om uw product terug te sturen

indien U niet tevreden bent om één of andere reden.

Het produkt moet wel teruggestuurd worden in de staat

dat U het ontvangen hebt.

Het mag niet gebruikt zijn geweest.

U kunt dit document uitprinten en bij uw zending

toevoegen.

De portkosten om terug te sturen worden door U

gedragen.

 

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

- Naam/Namen consument(en)

 

- Adres consument(en)

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

- Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is